Oferta

pexels-cottonbro-4098230

OFERTA

Swoją ofertę kieruję do osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów. Jestem gotowa wspierać osoby uwikłane  w niesatysfakcjonujące związki, czy doświadczające trudności w relacjach rodzinnych. Oprócz tego zachęcam do wizyty wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym, definiowaniem własnej tożsamości i rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. Zajmuję się również leczeniem zaburzeń seksualnych powodujących cierpienie psychiczne lub/i fizyczne.

Pod dobrą opieką znajdą się również Ci, którzy doświadczają kryzysu na tle seksuologicznym w relacjach partnerskich, w tym z powodu uzależnienia, czy nadużywania pornografii.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki,  skupiam się na stworzeniu bezpiecznej, pełnej akceptacji i zaufania relacji z pacjentem.

  • Poradnictwo i wsparcie psychologiczne
  • Interwencja kryzysowa
  • Diagnoza psychologiczna wraz z opinią
  • Konsultacje seksuologiczne

OFERTA

1) Poradnictwo i wsparcie psychologiczne

2) Interwencja kryzysowa

3) Diagnoza psychologiczna
wraz z opinią

4) Konsultacja seksuologiczna

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne polega na znalezieniu odpowiedniego rozwiązania w trudnej sytuacji życiowej klienta. Rozwiązanie poszukiwane jest w dialogu z psychologiem po gruntownym omówieniu problemu z jakim zgłasza się klient. Może dotyczyć kwestii konfliktów życiowych, kryzysów, a także poczucia  braku umiejętności zareagowania w danej sytuacji. Czasem w życiu klienta może pojawić się taka sytuacja, która uniemożliwia dalszy rozwój emocjonalny. Wtedy właśnie poradnictwo będzie dobrym sposobem na to, by wyjść z życiowego impasu.  Oprócz    diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności z jego rozwiązaniem, jak również poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa pomoc psychologiczna w sytuacji traumatycznej po doświadczeniu m.in. :

domowej przemocy

mobbingu

nadużycia seksualnego

trudnego rozstania

dotkliwej żałoby

choroby terminalnej

katastrofy

próby samobójczej

Te wszystkie sytuacje związane są z doświadczeniem zagrożenia życia emocjonalnego lub/i fizycznego. Spotkania z psychologiem pomagają w powrocie do równowagi psychicznej oraz w odzyskaniu potrzebnych sił życiowych.

 

Diagnoza psychologiczna wraz z opinią

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Konsultacja seksuologiczna

Funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym trudno jest rozmawiać otwarcie o problemach seksuologicznych. Obawy  i wstyd związany z pojawieniem się problemu w intymnej sferze życia, są częstą przyczyną nieszukania pomocy i świadomego godzenia się na brak pełnej satysfakcji z bliskości z partnerem. Odkładanie problemów na bok powoduje ich nasilenie.
W sytuacji takiej często zaczynają pojawiać się problemy w innych sferach życia osoby nimi dotkniętej np. w relacjach w związku, na płaszczyźnie nie tylko erotycznej. Sytuacja taka powoduje narastanie poczucia frustracji.

Dlatego tak ważne jest zwrócenie się o pomoc do specjalisty, który pomoże przywrócić pełnie zadowolenia ze swojej seksualności.

Bądźmy w kontakcie