O mnie

Nazywam się
Marta Morawiecka

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku „Kryzys i interwencje kryzysowe”.Ponadto posiadam wiedzę specjalistyczną w zakresie seksuologii, którą zdobyłam na studiach „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, terapia, edukacja”  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyte studia wyposażyły mnie w umiejętność fachowej pomocy ludziom w sytuacjach trudnych, niecodziennych, kryzysowych.

Jestem także psychologiem transportu z uprawnieniami do badania kierowców.

Od ubiegłego roku jestem biegłym z zakresu psychologii klinicznej przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy i Sądzie Okręgowym w Legnicy. Sporządzane przeze mnie opinie wykorzystywane są do postępowań przygotowawczych w procesach karnych oraz sprawach z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuję się w diagnozie i opiniowaniu w sprawach karnych – ofiar i sprawców zgwałceń, molestowania i innych przestępstw seksualnych, w sprawach rodzinnych i cywilnych o ubezwłasnowolnienie oraz w sprawach odszkodowawczych. Współpracuję w zakresie opiniowania z sądami okręgowymi i rejonowymi w Legnicy, Świdnicy, Kłodzku, Dzierżoniowie. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobyam w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych.

Marta Morawiecka

Bądźmy w kontakcie